Terug

Nieuws

Boelens de Gruyter toegetreden tot NEPROM

donderdag 1 oktober 2020

Image

De NEPROM verwelkomt Boelens de Gruyter en Woonzorg Nederland en als nieuwe leden. Met deze ondernemingen versterkt de NEPROM opnieuw haar ledennetwerk. Voor het lidmaatschap van de NEPROM gelden toelatingscriteria die o.a. betrekking hebben op integriteit, professionaliteit, trackrecord en financiële gegoedheid.

Over het NEPROM-lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven.

Terug naar nieuws