Terug

Nieuws

De Amsterdamse Vastgoeddag

dinsdag 11 april 2017

Image

Gemeente Amsterdam, dwingt ontwikkelaars om panden een paar jaar in eigen bezit te houden.

Dat ‘booming’ Amsterdam voor grote uitdagingen staat bleek des te meer op de Amsterdamse Vastgoeddag 2017. In een tweedelige serie bericht Vastgoed Journaal over dit congres waarin de toekomst van de stad centraal stond. In dit eerste artikel staat het oogpunt van de ontwikkelaars en beleggers centraal, die hun adviezen direct aan de (tevens aanwezige) topambtenaren van gemeente Amsterdam richten.

Dagvoorzitter Jaap van Rhijn, CEO van Colliers International, somt een aantal van de vele vraagstukken op: een sterke groei in de bevolkingsomvang, in het toerisme, in het aantal buitenlandse bedrijven, bewoners dat aanspraak maakt op sociale huurwoningen, zorgbehoevenden en werkzoekende afgestudeerden. En tot slot natuurlijk de steeds grotere schaarste aan bouwlocaties, die alle vraagstukken nóg uitdagender maakt.

‘Enorme kansen’
Dat die prangende vraagstukken tegelijkertijd ook enorme kansen betekenen, illustreert Maarten de Gruyter, directeur van ontwikkelaar Boelens de Gruyter. ‘’Als ik kijk naar de lelijke architectuur uit de jaren ’80, vind ik het terecht dat het ons soms moeilijk wordt gemaakt als projectontwikkelaars. Toch is het nu heel belangrijk dat juist zij ontwikkelingen op macroniveau om kunnen zetten op microniveau.’’

‘Gaat vaak te veel tijd overheen’
Als voorbeeld geeft hij het voormalige Paroolgebouw aan de Wibautstraat, dat door Boelens de Gruyter is getransformeerd tot Student Hotel. ‘’Daar was op deze specifieke locatie vraag naar, dus dan moet daar snel op geschakeld kunnen worden.’’ Als andere grootschalige (succesvolle) herontwikkelingsprojecten benoemt hij de befaamde A’DAM Toren, de Bijlmerbajes en De Hallen. ‘’Al vergeet men weleens hoeveel tijd erover heen is gegaan: De Hallen stonden maar liefst 15 jaar leeg. Hoe kan een project succesvol zijn als het 15 jaar lang stil heeft gelegen?’’

Succesvol?
''De gemeente moet in een vroeg stadium al beslissen hoe belangrijk een project voor de omgeving kan zijn. Ze moeten dan direct bepalen hoeveel gemeenschapsgeld naar zo'n ontwikkeling gaat. Hetzelfde geldt voor de silo's op Zeeburgereiland, die acht jaar geleden al in de markt werden gezet. Nu gaat de gemeente deze objecten ineens in de markt zetten als 'nieuw' initiatief? Partijen als AM en woningcorporatie de Alliantie hadden jaren geleden al plannen klaar liggen, maar door de crisis werden deze niet gerealiseerd. Had de gemeente acht jaar geleden besloten gemeenschapgeld in dit project te stoppen, dan had je daar nu al een fantastisch project gehad. Als de gemeente besluit om geen geld beschikbaar te stellen, geef dan de herontwikkelaar genoeg speelruimte binnen de planvorming om zijn investering terug te verdienen.''

‘Herontwikkeling start bij de bouw’
De Gruyter is van mening dat er al bij de bouw nagedacht moet worden over herontwikkeling. ‘’Als er al in het begin rekening wordt gehouden met een potentiële andere bestemming van het pand, dan kan die transformatie in de toekomst veel sneller gerealiseerd worden.’’ Hij raadt de gemeente daarom aan een meer kaderstellende en toetsende rol in te nemen, waarbij er meer verantwoordelijkheid bij de markt moet komen te liggen. Meer flexibel zijn in het bestemmingsplan is zijn advies. ‘’Dat heeft de stad nodig.’’

Het gehele artikel is te vinden op https://vastgoedjournaal.nl/news/31183/-lsquo-gemeente-amsterdam-dwing-ontwikkelaars-om-panden-een-paar-jaar-in-eigen-bezit-te-houden-rsquo-

Terug naar nieuws