Terug

Nieuws

Round Hill Capital, Boelens de Gruyter en G&S realiseren

dinsdag 20 februari 2018

Image

Round Hill Capital, Boelens de Gruyter en G&S realiseren nieuwe stadswijk in Utrecht

Round Hill Capital, een toonaangevend vastgoedinvesteerder, -ontwikkelaar, en -beheerder, G&S Vastgoed en vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter hebben een locatie gekocht in het belangrijke stadsvernieuwingsplan Merwede Kanaalzone. De gemeente Utrecht steunt dit plan voor de ontwikkeling van woningbouw om tegemoet te komen aan de sterk toenemende vraag naar woningen in Utrecht.

Het gebied, gelegen tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk, bevindt zich in het zuidwesten van de stad en strekt van de A12-ring tot het Holland Casino aan de Overste Den Oudenlaan. Vorige week heeft de Utrechtse gemeenteraad het visiedocument en de milieueffectrapportage goedgekeurd als uitgangspunt voor de herontwikkeling van het nieuwe stadswijk. De nieuwe stadswijk moet deels de verwachte Utrechtse inwonersstijging opvangen: de bevolking neemt tussen nu en 2030 toe van 345.000 naar 410.000.

Wethouder Paulus Jansen (Wonen)
De Utrechtse wethouder Paulus Jansen (Wonen): “Het plan past uitstekend bij de strategie die we als gemeente hebben uitgestippeld. Niet alleen kwantitatief – Merwede biedt immers plaatst aan duizenden woningen –, maar ook in kwalitatieve zin. Het wordt een diverse, duurzame en aantrekkelijke stadswijk voor iedereen.”

Round Hill Capital, G&S Vastgoed, en Boelens de Gruyter hebben een gebied gekocht met een oppervlakte van bijna 4,5 hectare (43.000 vierkante meter). Het gaat om het terrein aan de Kanaalweg 14-19 dat momenteel nog wordt gebruikt als een kantorengebied met 12 gebouwen, beter bekend als ‘Smart Business Park’. Met deze ontwikkeling worden zij de grootste investeerder in de nieuwe Utrechtse stadswijk.

Deze transactie is in lijn met de strategie van Round Hill om zijn onroerend goed portfolio in Nederland verder uit te breiden met woningbouw en studentenhuisvesting. De afgelopen vier jaar is Round Hill erin geslaagd om zijn woning- en vermogensbeheerportefeuille in Nederland vaste vorm te geven. In deze periode heeft het bedrijf regelmatig vastgoed aangekocht en de woningportefeuille omvat nu meer dan 10.000 eenheden. In heel Europa heeft Round Hill meer dan 100.000 wooneenheden toegevoegd aan zijn portefeuille.

Michael Bickford, oprichter en CEO van Round Hill Capital, over de acquisitie
“Round Hill heeft zichzelf bewezen als succesvol investeerder in en beheerder van woningen en studentenhuisvesting in heel Europa, en deze aankoop van de Merwede Kanaalzone-locatie betekent een belangrijke uitbreiding van onze woningportefeuille in Nederland. Het gebied heeft enorm veel potentie, en de gemeente wil de nieuwe wijk laten groeien tot een totaal van 6.000 a 10.000 wooneenheden.

Round Hill is van plan om verder te investeren in de ontwikkeling van residentieel vastgoed en studentenhuisvesting in Nederland en in heel Europa, terwijl we ook blijven zoeken naar meer mogelijkheden tot investeren in de woningsector in lijn met onze huidige strategie.”

Maarten de Gruyter, directeur van Boelens de Gruyter
“Voor Nederland, maar ook voor Europa wordt het een unieke nieuwe stadswijk. Het is de wens van de gemeente is om er een levendige, energiezuinige en groene wijk van te maken. Parkeren kan straks alleen aan de rand van de wijk en in garages, waardoor auto’s hier uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve manieren van vervoer, zoals openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker.”

Jason Blackmore, algemeen directeur van G&S Vastgoed
“De woningen in de nieuwe wijk zullen variëren in hoogte, omvang, architectuur, typen en prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Ook zal Merwede functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijk leven. Daarom is in het ontwerp nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk.”

De koper werd bijgestaan door Arnoud Matthijssen van HMK Notarissen.


 

 
Terug naar nieuws