Als we mensen beter begrijpen, maken we betere gebouwen

We zijn een projectontwikkelaar met een breed scala aan projecten. Van grootschalige woon- en kantoorontwikkelingen tot distributiecentra. We ontwikkelen krachtige, onderscheidende projecten die inspireren. Altijd met een focus op de gebruikers en de verbinding met de omgeving. Daarbij kijken we eerst naar wat er al is; wat kunnen we behouden en waar kunnen we op voortbouwen. Dat kan het gebouw zelf zijn, de plek of de gemeenschap die we creëren. Pas als we goed begrijpen wat een plek nodig heeft, kunnen we het verschil maken.

Ervaringen delen

Groei is soms goed, maar we weten ook dat we er niet altijd gelukkiger van worden. Dan ontstaan er nieuwe structuren en moeten we ons aanpassen. Zo is er wereldwijd sprake van een trek naar de stad. Ruimte wordt schaars, huizen worden kleiner en er ontstaat steeds meer druk op de publieke ruimte. Deze ontwikkelingen vragen om een verandering in hoe we met elkaar samenleven. We delen steeds meer bezit; we delen onze auto als vervoer en ons huis als hotel.

Wij geloven dat de kracht van mensen zit in de verbinding tussen mensen, wat we doen moet dat altijd versterken. We willen plekken creëren waar mensen zich geborgen voelen, niet geïsoleerd maar verbonden. Waar we slim omgaan met ruimte, waar mensen bezit en ervaringen kunnen delen.

De toekomst van werk is menselijker dan ooit

Het kantoor is niet zomaar een gebouw, maar een plek waar we samenkomen om als organisatie het verschil te maken. Een omgeving waarin je je als professional thuis moet voelen en waar talent kan groeien. Het kantoor moet inspireren en intern verbonden zijn, waardoor al dan niet toevallige ontmoetingen mogelijk gemaakt worden. Informele spontane ontmoetingen vergroten aantoonbaar de efficiëntie en daarmee de slagvaardigheid van organisaties.

Ook moet het kantoor verbonden zijn met zijn omgeving. Door nieuwe, andere ontmoetingen vergroten we ons blikveld en stimuleren we innovatie. Met ieder kantoor dat wij bouwen, creëren we een plek waar samenwerking wordt versterkt, waar mensen optimaal presteren.

Herontwikkeling Berghaus in Amsterdam-West in volle gang

Boelens de Gruyter is gestart met de herontwikkeling van Berghaus in Amsterdam-West. Op het Koningin Wilhelminaplein wordt het voormalig kantoorgebouw herontwikkeld tot een gecombineerd kantoor-, woon- en werkconcept. Twee woontorens bovenop het nieuwe gebouw creëren ruimte voor ca. 300 woningen, terwijl een derde toren voor ruim 20.000 vierkante meter kwalitatief hoogwaardige en duurzame kantoorruimte zorgt.

Onze
Mensen

Bouwen voor mensen gaat niet alleen over de mensen die in onze projecten wonen, werken en leven. Bij ons gaat het ook over hoe we dat samen als team doen, over onze mensen. Mensen met ideeën, mensen die bouwen, doorzetten, die waarmaken wat we samen bedenken.

Join our
team

Geloof je net als wij in de kracht van verbinden. Werk je graag samen in een multidisciplinair team. Wij zijn altijd op zoek naar goede mensen die mee willen bouwen voor mensen. Wellicht maken we straks samen het verschil in hoe mensen wonen, werken en leven.