Boelens de Gruyter

Disclaimer

Deze e-mail is, met de eventuele bijlagen, uitsluitend bestemd voor bovenvermelde geadresseerde en valt onder het briefgeheim. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of kopiëren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet toegestaan. Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn van deze e-mail, dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te stellen door te bellen naar Boelens de Gruyter B.V. via + 31(0)20 630 65 30, deze e-mail van uw computer te verwijderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te stellen of te gebruiken, te kopiëren of op te slaan op welke informatiedrager dan ook. Boelens de Gruyter B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste en onvolledige verzending of verlate ontvangst van deze email.

The information contained in this e-mail, with any attachments, is solely intended for the person/legal person to whom it has been sent. Without the permission of Boelens de Gruyter B.V. this information may not be copied, disseminated, disclosed or duplicated. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication he/she will not be entitled to read, copy, disseminate, disclose or duplicate it. He/she is kindly requested to inform Boelens de Gruyter B.V. of this immediately by calling +31(0)20 630 65 30 and to destroy the original e-mail communication and the contents. Neither Boelens de Gruyter B.V. nor its subsidiaries accept any liability for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail.